9

#2419 Lekárne a pohotovosti
#23 Lekári a liečitelia
#2206 Zdravotnícke pomôcky a potreby
#2208 Zdravotnícke zariadenia
#2207 Zdravotnícke služby
#2539 Výroba zdravotníckych potrieb