2520

#2522 Stavebné firmy a remeslá
#2545 Stavebné stroje a zariadenia
#2521 Predaj
#2538 Výroba, spracovanie